Legea 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar

In scopul si spiritul bunelor practici atasam legea 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare.

Confuziile majore tine de limitarea impartirii platilor in bucati de 5000 de lei, in aceasta privinta textul de lege este mai mult decat clar.

Legea 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar

adminLegea 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar
Citeste...

HG1588 norme privind legea 230

Inca o lege importanta pentru organizarea asociatiilor de proprietari si anume

HG1588 norme priving legea 230

De aici

Asociaţiile de proprietari care opteazã pentru conducerea contabilitãţii în partidã simplã vor depune la compartimentele specializate în sprijinirea şi îndrumarea asociaţiilor de proprietari din cadrul consiliilor locale situaţia soldurilor elementelor de activ şi pasiv, întocmitã potrivit ordinului ministrului economiei şi finanţelor, pânã la data de 1 martie pentru situaţia existentã la 31 decembrie şi pânã la data de 1 septembrie pentru situaţia existentã la 30 iunie. Asociaţiile de proprietari care opteazã pentru conducerea contabilitãţii în partidã dublã vor depune bilanţ contabil, conform prevederilor legale (HG 1588/2007, art.21 alin.3).

 

adminHG1588 norme privind legea 230
Citeste...

Legea nr.34/2015


lawParlamentul Romaniei
adopta prezenta lege.

Articol unic. – La articolul 36 din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 490 din 23 iulie 2007, cu modificarile ulterioare, după litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:

“g) informarea trimestriala, in scris sau prin posta electronica, a proprietarilor, membrii asociatiei de proprietari, cu privire la situatia financiara cuprinzand toate elementele de cheltuieli, venituri, incasari si plati aferente asociatiei de proprietari, sub semnatura proprie si contrasemnata de presedintele si de cenzorul asociatiei de proprietari.”

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALERIU-STEFAN ZGONEA

PRESEDINTELE SENATULUI
CALIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TARICEANU

Bucuresti, 11 martie 2015.

adminLegea nr.34/2015
Citeste...