Skip to main content


În anul 2017, prin legea nr. 230/2007, s-a introdus posibilitatea scutirii copiilor cu vârsta de până în trei ani de la plata cheltuielilor individuale de consum în asociațiile de proprietari. Această scutire se aplică la consumurile individuale precum apa rece și canalizarea, apa caldă de consum, energia termică, combustibilul, apa rece pentru prepararea apei calde și gazele naturale.

Conform legii actuale (nr. 196/2018), proprietarii au obligația de a anunța în termen de 10 zile orice schimbare intervenită în numărul membrilor familiei, inclusiv nașterea unui copil. Această prevedere impune responsabilitatea de a raporta rapid apariția unui copil în cadrul imobilului.

În prezent, există dezbateri cu privire la reintroducerea scutirii de la plata întreținerii pentru copiii cu vârsta de până în trei ani în asociațiile de proprietari. Cu toate acestea, actuala lege nu include o prevedere specifică în acest sens, iar propunerea legislativă este în analiză pentru a determina eventualele ajustări și implicări necesare în domeniul asociațiilor de proprietari. Este esențial să se cunoască numărul exact de persoane care locuiesc într-un apartament, astfel încât cheltuielile individuale să fie calculate și alocate în mod corect, asigurând o distribuire echitabilă a costurilor în funcție de numărul total de persoane din bloc.

Leave a Reply