Ghid pentru asociatiile de proprietari » Cap. V – Repartizarea cheltuielilor

­

Unul dintre aspectele mai putin placute ale vietii la bloc il reprezinta  achitarea intretinerii, potrivit listei de plata a cheltuielilor asociatiei, afisata la avizier. Fiecare locatar plateste in functie de consumul pe care l-a avut in repectiva luna, de persoanele care locuiesc in garsoniera/ apartament sau de suprafata utila a proprietatii. Repartizarea cheltuielilor si a obligatiilor financiare pentru fiecare proprietar se afla in sarcina  administratorului.

           

  Potrivit legii 230/ 2007, in cadrul asociatiilor de proprietari exista cheltuieli precum:

1. Cheltuieli pe numar de persoane:

2. Cheltuieli pe consumuri individuale

3. Cheltuieli pe cota-parte indiviza

4. Cheltuieli pe beneficiari, aferente serviciilor individuale ale proprietarilor, dar gestionate de  catre asociatia de proprietari

5. Cheltuieli pe consumatori tehnici

         In prima partea a anului 2016, Guvernul a adoptat proiectul de lege prin intermediul caruia asociatiile de proprietari:

 prin grija presedintelui asociatiei, va afisa lunar, la vedere, langa lista de plata a cheltuielilor asociatiei de proprietari, modalitatea de calcul in urma căreia au rezultat sumele lunare de plata ale proprietarilor.

Modalitatea de calcul va contine si va arata explicit toate costurile si sumele care formeaza totalul de plata al proprietarilor, respectiv modul de calcul si de repartizare a acestor cheltuieli catre proprietari.”

(Art. 48(1) Legea nr. 17/ 2016 pentru modificarea si completarea Legii nr.230/ 2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari)

 

Speram ca tabelul urmator sa va ajute in intelegerea  cadrului legislativ :

Cheltuieli in cadrul

Asociatiei de Proprietari

Mod de repartizare
Consum de apa rece, apa calda Potrivit consumului declarat de locatar
Diferente de apa rezultate intre consumul inregistrat de contorul de bransament si suma consumurilor declarate de catre locatari

Se stabileste la nivel de asociatie, in cadrul sedintelor Adunarii Generale:

A. pe numar de persoane

B. pe cota parte indiviza

C. pe apartament

Energia termica pentru incalzire aferenta apartamentelor bransate la sistemul centralizat de furnizare a incalzirii, care nu au montate repartitoare -Potrivit Ordinului 343
Energia termica pentru incalzire aferenta apartamentelor care au montate repartitoare – Pe apartament, potrivit facturii emise de către firma de repartitoare cu care asociatia de proprietari are incheiat contract de prestari servicii
Servicii de salubrizare – Proporţional cu nr. de persoane
Consumul de energie electrică aferent instalaţiilor comune -Proporţional cu nr. de persoane
Consumul de energie electrica aferent ascensorului

-Proporţional cu nr. de persoane

* OBSERVATIE! Prin hotararea Adunării Generale, pot fi exceptate de la plata cheltuielilor aferente consumului de energie electrica pentru functionarea ascensorului/ascensoarelor persoanele care locuiesc in apartamente situate la subsol, demisol, parter, mezanin, precum şi la etajul 1 din cladirile fara mezanin!

Cheltuieli de intretinere, reparatii a partilor comune (inclusiv ascensor)

–  cota parte indiviza

 Salarii personal  curatenie – cota parte indiviza
 Salariile personal angajat (administrator, presedinte, cenzor) –  cota parte indiviza
Materiale consumabile si alte cheltuieli administrative –  cota parte indiviza
Cheltuieli cu deratizarea, dezinfecţia si dezinsecţia partilor comune – cota parte indiviza
Madalina DinuGhid pentru asociatiile de proprietari » Cap. V – Repartizarea cheltuielilor
Citeste...