Ghid pentru asociatiile de proprietari » Cap. II – Intocmirea listelor de plata

lista de plata- asopro

         Listele de plata  constitue una din activitatile principale in administrarea imobilelor. Din cauza numarului mare de variabile si de personalizari aceasta sarcina poate deveni complexa si poate necesita un volum mare de munca.

2.1. Cronologia intocmirii listelor de plata:

1.Facturile de la furnizorii de utilitati pentru asociatiile de proprietari, corespunzatoare consumurilor lunii care a trecut, sunt transmise asociatiilor prin posta, CEC sau prin predare directa (curier), pana cel mai tarziu pe data de 05 ale lunii in curs.

2. Intre 05 si 10 ale lunii administratorul asociatiei face repartitia cheltuielilor si intocmeste lista de plata.

3. Dupa intocmirea listelor de plata administratorul le prezinta presedintelui comisiei de cenzori, care le verifica si daca sunt corect intocmite, le semneaza si le prezinta presedintelui asociatiei de proprietari pentru a le verifica si semna. Acesta le semneaza, le stampileaza si le inmaneaza administratorului pentru a le afisa.

4. Cel mai tarziu pe data de 10 a lunii administratorul afiseaza lista de plata pentru luna trecuta.

5. Incepand cu data de 11 a lunii locatarii isi pot plati cheltuielile de intretinere ce le revin.

6. Termenele de plata sunt cele fixate prin actele legale in vigoare.

7. Dupa expirarea termenelor legale de plata asociatiile impun majorari de intarziere egale cu cele utilizate pentru neplata obligatiilor fata de bugetul de stat; valoarea penalitatilor nu va depasi cuantumul debitului si se constituie venit al prestatorului (conform Legii – 326 /2001, art. – 25 ).

8. Asociatiile de proprietari sunt obligate sa foloseasca listele de plata stabilite prin Ordinul M. F. P.– 2329/2002 si sunt obligate sa completeze toate rubricile din lista.

      Observatie :

– Listele de plata se intocmesc obligatoriu in 3 exemplare, din care:

– un exemplar se afiseaza la fiecare scara,

-al doilea exemplar se indosariaza la asociatia de proprietari,

-al treilea exemplar se preda, pana pe data de 15 ale lunii, la Departamentul Pentru Relatii cu Asociatiile de Proprietari, din cadrul Primariei

      Listele de plata obligatoriu trebuie sa fie semnate de cele trei persoane si stampilate de presedintele asociatiei de proprietari.

        De asemenea, in listele de plata administratorii trebuie sa treaca obligatoriu si persoanele juridice care isi au sediul sau isi desfasoara activitatea in blocurile din cadrul asociatiei de proprietari, cu cota parte ce le revine din cheltuielile comune. Aceasta fiind baza legala de impunere la plata sau de recuperare a debitelor si penalitatilor in cazul in care acestia refuza sa plateasca lunar.

   2.2. Afisarea listelor de intretinere si achitarea cotelor de intretinere de catre proprietari

(Conform Normelor de aplicare a Legii 230/2007)

              Art. 25. – (1) Cotele de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, calculate pentru fiecare proprietar din condominiu, vor fi achitate de aceştia, după caz, în termen de maxim 20 de zile de la data afisarii listei de plata, data care trebuie sa fie inscrisa in lista de plata respectiva. In vederea respectarii termenelor legale de plata a facturilor catre furnizorii de utilitati, administratorii au obligaţia de a afisa lista de plata in termen de maximum 5 zile de la data primirii ultimei facturi expediate prin posta, certificata prin inscrisul de pe stampila postei, sau de la data confirmarii de primire, in cazul transmiterii facturii prin curier/delegat.

            Totodata, asociatia de proprietari poate calcula si percepe penalizari de întarziere pentru suma neachitata, in conditiile stabilite si aprobate de comitetul executiv al asociaţiei de proprietari, in limitele stabilite de art. 49 alin. (1) din Legea nr. 230/2007.

             Sumele rezultate din aplicarea penalitatilor de intarziere vor face obiectul fondului de penalitati al asociatiei de proprietari si se vor utiliza numai pentru plata penalizarilor impuse asociatiei de proprietari de catre terti si pentru cheltuieli de reparatii ale proprietatii comune sau pentru alte cheltuieli de natura administrativa.

  O lista de plata trebuie sa contina urmatoarele informatii:

–  Numar apartament
–  Numar persoane
–  Cota parte
–  Suprafata utila (Sutil)
–  Metri cubi apa rece
–  Metri cubi apa calda
–  Cheltuieli pe numar de persoane , salubritate, gaze naturale, energie electrica
–  Cheltuieli pentru incalzire apartament
–  Subventie incalzire
–  Celtuieli pe cota parte (ascensor, cheltuieli administrative, salarii etc)
–  Fond reparatii

–  Fondul de rulment (daca exista)
–  Penalizari

–  Restante

Listele de plata reprezinta un modul dedicat in programul AsoPro!  

modul1

       

 

 

Madalina DinuGhid pentru asociatiile de proprietari » Cap. II – Intocmirea listelor de plata
Citeste...

Posibile schimbari pentru asociatiile de proprietari

­

          La initiativa reprezentantilor Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP), pe data de 16 noiembrie 2016, Guvernul a adoptat legea privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor. Aceasta vizeaza inlocuirea Legii 230 / 2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari.

asopro. asociatie de proprietari

           Termenul de condominiu va fi folosit atat pentru locuintele situate in imobile colective de tip bloc, dar si a celor individuale situate in curti comune sau alte forme de proprietati bine delimitate.

      Prin prezentul act normativ se doreste eficientizarea administrarii imobilelor, dar si responsabilizarea locatarilor, care trebuie sa inteleaga ca viata la comun implica atat drepturi cat si obligatii. De asemenea, in cadrul condominiului va exista un Regulament intern, privind conditiile de utilizare a partilor comune, care va fi semnat de fiecare proprietar din respectivul condominiu.

       Fiecare asociatie va trebui sa detina atat un fond de rulment cat unul de reparatii. Totodata, in cadrul blocurilor cu mai multe scari, lucrarile de reabilitate se vor face unitar.

       Nu in ultimul rand, vor fi stabilite atributiile presedintelui, comisie de cenzori, administratorului, dar si a relatiei dintre acestia.

Alte aspecte ale legii privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor :

-intareste cadrul normativ pentru angajarea de catre asociatiile de proprietari a persoanelor fizice autorizate sau persoanelor juridice cu obiect de activitate administrarea condominiilor, infiintate potrivit prevederilor legale in vigoare;

introduce dreptul de preemptiune la pret egal al autoritatilor administratiei publice locale asupra locuintelor executate silit pentru recuperarea datoriilor proprietarilor la cotele de contributie la cheltuielile asociatiei; aceste locuinte vor fi folosite ulterior numai ca locuinte sociale, proprietarii executati silit avand prioritate la repartizarea acestora, numai daca indeplinesc conditiile stabilite pentru accesul la locuintele sociale;

-detaliaza modalitatile si procedurile cu privire la furnizarea si contractarea serviciilor de utilitati publice in condominii (modalitatea de facturare în comun la nivel de asociatie de proprietari sau de facturare individuala la nivel de proprietar, conventiile de facturare individuala, contractele individuale de furnizare/prestare a serviciilor de utilitati publice), precum si modalitatile si procedurile de contractare si facturare a serviciilor de utilati publice in ansamblurile rezidentiale.

Observatie! Pentru a intra in vigoare, legea trebuie adoptata  in Parlament!

Madalina DinuPosibile schimbari pentru asociatiile de proprietari
Citeste...