Ghid pentru asociatiile de proprietari » Cap. III – Fondurile asociatiei de proprietari

­

 

         Potrivit Legii 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, toti proprietarii sunt obligati sa plateasca in fiecare luna, in avans sau pe baza facturilor de la furnizori, cota de contributie ce le revine la cheltuielile asociatiei. In aceste cheltuieli sunt incluse si cele aferente fondurilor din asociatia de proprietari. Fiecare asociatie trebuie sa tina evidenta fondurilor sale: fondul de reparatii, fondul de penalitati, fondul de rulment  si fondul special. Asopro vine in intampinarea administratorilor cu o sectiune dedicata fondurilor asociatiei.

fondurile asociatiei de proprietari-asopro         

3.1. Fondul de rulment

          Fondul de rulment este un fond de rulaj lunar a carei suma este stabilita la adunarea generala de constituire a Asociatiei de Proprietari sau ulterior.

          Valoarea fondului de rulment trebuie sa fie cel putin egala cu suma corespunzatoare acoperirii propriei contributii  lunare a fiecarui proprietar. Fiecare proprietar va beneficia de propriul fond de rulment pentru acoperirea cheltuielilor curente.

           Potrivit Legii 230/2007, fondul de rulment incasat poate fi restituit la schimbarea domiciliului sau a dreptului de proprietate, daca prin actele de transmitere a dreptului de proprietate sau a folosintei locuintei nu se stipuleaza altfel. Prin urmare, cota platita la fondul de rulment poate fi recuperata, dupa caz, de la asociatie sau de la noul proprietar/chirias.

  Pentru gestionarea fondului de rulment programul AsoPro va pune la dispozitie un set complet de instrumente:

     1. Introducerea Fondului Initial

     2. Initializarea Fondurilor in Totalizatoare

     3. Distribuirea spre plata a sumelor De Incasat

    4.  Stabilirea automata a bugetului maxim fiind cuantumul unei luni din an (spre ex luna Ianuarie a anului curent)

    5. Stabilirea manuala a unor contributii maximale fixe la fondul de rulment

    6. Incasarea Fondului de rulment

    7. Retragerea Fondului de rulment

    8. Compensarea Fondului de rulment

    9. Rapoarte utile centralizate fond rulment.

 CERERE
de restituire a fondului de rulment

Doamna / Domnule Presedinte,

Subsemnatul / a ……………………………………………., proprietar al apartamentului nr. ……….., din cadrul Asociatiei de Proprietari Bloc …………….., va rog să aprobati restituirea totala / partiala a fondului de rulment care imi apartine în valoare de …………………..lei întrucat, începand cu data de ……………… vand proprietatea pe care o detin in cadrul acestui imobil.

Ma angajez ca odata cu restituirea sa ma prezint la data restituirii cu noul proprietar.

Va multumesc.

Data: …………………………….
Semnatura,

Am primit suma de: ……………… ( ………………………………………………….. ) lei.

Data: …………………………

Semnatura

Atentie! Se va emite si completa dispozitie de plata!                                                                            

               3.2. Fondul de reparatii

             Fondul de reparatii are caracter obligatoriu si se constituie pana la limita maxima hotarata de Adunarea Generala a proprietarilor, la fiecare inceput de an ,odata cu stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli.

           Contributia proprietarilor la acest fond se stabileste in functie de cota parte indiviza aferenta fiecaruia. Dupa efectuarea platilor din bugetul asociatiei, daca suma a depasit ca valoare fondul de reparatii stabilit, se recupereaza sumele, in fondul de reparatii lunar.

           Plecand de la baza legala, subliniem faptul ca, in momentul pierderii calitatii de membru al Asociatiei de Proprietari sau de proprietar in cadrul condominiului, fondul de reparatii NU se returneaza, acesta urmand a fi alimentat in continuare de noul proprietar. Fondul de reparatii este prezentat sub 3 aspecte: Fondul de reparatii initial ( pe care il are asociatia la inceput), Fondul de reparatii incasat de la locatari (pentru diverse actiuni desfasurate in cadrul asociatiei de proprietari) si Fondul de reparatii de incasat (reprezinta suma pe care o mai au locatarii de platit).

Observatie! 

             Diferenta intre reparatii si rulment este asa numitul Buget Rulment. Bugetul rulment este suma maxima la care se limiteaza posibilitatea de a repartiza sume catre locatari, acest lucru poate fi stabilit automat folosind cea mai mare luna din an sau individual pe baza hotararilor de comitet ca si sume fixe aferente numarului de camere, situatiilor contorizarilor etc. In momentul in care utilizati sistemul limitator de Buget Rulment va trebui sa tineti cont ca in acest fel va exista o limita superioara a sumelor maxime admise spre incasare de la fiecare apartament, mai multe detalii in zona de gestiune a fondului de rulment.

       

  Totodata, pentru gestionarea eficienta a fondului de reparatii programul nostru detine urmatoarele unelte: fonduri asociatie de proprietari- asopro-unelte

a. Introducerea Fondului Initial

b. Initializarea Fondurilor in Totalizatoare

c. Distribuirea spre plata a sumelor De Incasat

d. Incasarea Fondului de reparatii

e. Retragerea Fondului de reparatii

f.  Compensarea Fondului de reparatii

g. Rapoarte utile centralizate fond reparatii.

     

          3.3. Fondul special

           Potrivit Art. 24 din Hotararea 1588/2007 de aplicare a Legii 230/2007, veniturile obţinute de asociatia de proprietari din activitati economice sau din alte activităţi desfasurate se constituie ca fond special şs se vor utiliza in exclusivitate pentru imbunatatirea confortului si eficientei condominiului, pentru intretnerea si repararea proprietatii comune.

           Avand in vedere legislatia in vigoare, aceste venituri cuprind si cele obţinute din inchirierea unor spaţti aflate in proprietate comuna indiviza. Aceste venituri se constituie ca surse proprii ale asociaţiei de proprietari, nu se platesc proprietarilor, nu pot fi folosite la constituirea sau la completarea fondului de rulment si nu pot fi folosite la plata facturilor emise de furnizorii de servicii publice de utilitati.   Fondul special va fi depus in contul asociatiei de proprietari si va putea fi accesat in urma acordului Adunarii Generale, în conformitate cu bugetul de venituri şi cheltuieli.

        3.4. Fondul de penalitati

Plecand de la art. 49 din legea 230/ 2007, mentionam faptul ca fiecare asociaţia de proprietari are dreptul de a strabili un sistem propriu de penalizari pentru orice suma cu titlu de restanta. Acestea se vor aplica numai după o perioada de 30 de zile dupa termenul stabilit pentru plata si nu vor fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de intarziere

          De asemnea, sumele rezultate din aplicarea penalitatilor de intarziere vor reprezenta fondul de penalitati al asociatiei si va fi intrebuintat numai pentru plata penalizarilor impuse de catre furnizori, precum si alte cheltuieli administrative.

 

Madalina DinuGhid pentru asociatiile de proprietari » Cap. III – Fondurile asociatiei de proprietari
Citeste...