Related Posts

HG1588 norme privind legea 230

Inca o lege importanta pentru organizarea asociatiilor de proprietari si anume HG1588 norme priving legea 230 De aici Asociaţiile de proprietari care opteazã pentru conducerea contabilitãţii în partidã simplã vor depune la compartimentele specializate în sprijinirea şi îndrumarea asociaţiilor de proprietari din cadrul consiliilor locale situaţia soldurilor elementelor de activ şi pasiv, întocmitã potrivit ordinului

Normativ privind comportarea in timp a constructiilor, indicativ P 130-1999

Acest document tinut mult timp in umbra reglementeaza in mare parte administrarea tehnica a imobilelor. Reamintim ca in sarcina asociatiilor de proprietari intra si administrarea si monitorizarea starii imobilelor. Mai jos legatura catre acest document Normativ privind comportarea in timp a constructiilor, indicativ P 130-1999