Documente utile

      Asociatiile de proprietari reprezinta o forma de asociere nonprofit a majoritatii proprietarilor dintr-un condominiu, are drept scop administrarea si gestionarea proprietatii comune care. Astfel,  activitatea din cadrul unei asociatii reprezinta un proces cotinuu care se va desfasura pentru proprietar si impreuna cu acesta.

       Fiecare asociatie  trebuie sa se caracterizeze prin corectitudine si transparenta. Astfel pentru fiecare actiune intreprinsa de membrii asociatiei trebuiesc completate mai multe cereri care vor fi pastrate in arhiva. Mai jos puteti accesa mai multe modele de cereri precum:  somatie de plata, inscriere in cadrul unei asociatii, restituirea fondului de rulment, constatatie la calculul intretinerii etc.

CERERE DE INTRODUCERE LA PLATA CHELTUIELILOR PE PERSOANA-

CERERE DE SCUTIRE LA PLATA CHELTUIELILOR PE PERSOANA PENTRU COTELE DE INTRETINERE- 

Cerere-Contestatie-Calcul-Intretinere- asopCerere-de-inscriere-in-Asociatia-de-Proprietari- 

Cerere-Restituire_Fond_Rulment- 

Somatie-de-Plata-Asociatie-de-Proprietari- 

Referat necesitate-

Madalina DinuDocumente utile
Citeste...

Copiii mai mici de 3 ani pot fi scutiti de plata intretinerii la bloc

asopro- copiii sub 3 ani scutiti de la intretinere

     In luna martie 2017, Camera Deputatilor a aprobat modificarea articolului 47 din Legea 230/ 2007, care prevede ca toti copiii mai mici de  3 ani pot fi scutiti de la plata anumitor cheltuieli de la bloc.

        Atentie!  Acesta actiune nu este obligatorie pentru Asociatiile de proprietari, ramanand la atitudinea Adunarii Generale, deoarece in textul legii este folosit cuvantul “pot”, care nu reprezinta o obligativitate.

    Cheltuielile de la care pot fi scutiti copiii mai mici de 3 ani:

– Serviciile de salubrizare

– Diferentele de Apa ( daca in cadrul Asociatiei dvs acestea se calculeaza in functie de numarul de persoane prezente)

– consumul de gaze

– energie electrica pe casa scarii

– energia electrica aferenta ascensorului

In forma initiala, proiectul de lege prevedea si modificarea art. 49 din lege, potrivit caruia termenul maxim de plata a contributiei la cheltuielile asociației sa fie de 30 de zile. Aceasta prevedere a fost insa eliminata.

Modificarea legii 230 din 2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari- Martie 2017- PDF

Madalina DinuCopiii mai mici de 3 ani pot fi scutiti de plata intretinerii la bloc
Citeste...

Ghid pentru asociatiile de proprietari » Cap. V – Repartizarea cheltuielilor

­

Unul dintre aspectele mai putin placute ale vietii la bloc il reprezinta  achitarea intretinerii, potrivit listei de plata a cheltuielilor asociatiei, afisata la avizier. Fiecare locatar plateste in functie de consumul pe care l-a avut in repectiva luna, de persoanele care locuiesc in garsoniera/ apartament sau de suprafata utila a proprietatii. Repartizarea cheltuielilor si a obligatiilor financiare pentru fiecare proprietar se afla in sarcina  administratorului.

           

  Potrivit legii 230/ 2007, in cadrul asociatiilor de proprietari exista cheltuieli precum:

1. Cheltuieli pe numar de persoane:

2. Cheltuieli pe consumuri individuale

3. Cheltuieli pe cota-parte indiviza

4. Cheltuieli pe beneficiari, aferente serviciilor individuale ale proprietarilor, dar gestionate de  catre asociatia de proprietari

5. Cheltuieli pe consumatori tehnici

         In prima partea a anului 2016, Guvernul a adoptat proiectul de lege prin intermediul caruia asociatiile de proprietari:

 prin grija presedintelui asociatiei, va afisa lunar, la vedere, langa lista de plata a cheltuielilor asociatiei de proprietari, modalitatea de calcul in urma căreia au rezultat sumele lunare de plata ale proprietarilor.

Modalitatea de calcul va contine si va arata explicit toate costurile si sumele care formeaza totalul de plata al proprietarilor, respectiv modul de calcul si de repartizare a acestor cheltuieli catre proprietari.”

(Art. 48(1) Legea nr. 17/ 2016 pentru modificarea si completarea Legii nr.230/ 2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari)

 

Speram ca tabelul urmator sa va ajute in intelegerea  cadrului legislativ :

Cheltuieli in cadrul

Asociatiei de Proprietari

Mod de repartizare
Consum de apa rece, apa calda Potrivit consumului declarat de locatar
Diferente de apa rezultate intre consumul inregistrat de contorul de bransament si suma consumurilor declarate de catre locatari

Se stabileste la nivel de asociatie, in cadrul sedintelor Adunarii Generale:

A. pe numar de persoane

B. pe cota parte indiviza

C. pe apartament

Energia termica pentru incalzire aferenta apartamentelor bransate la sistemul centralizat de furnizare a incalzirii, care nu au montate repartitoare -Potrivit Ordinului 343
Energia termica pentru incalzire aferenta apartamentelor care au montate repartitoare – Pe apartament, potrivit facturii emise de către firma de repartitoare cu care asociatia de proprietari are incheiat contract de prestari servicii
Servicii de salubrizare – Proporţional cu nr. de persoane
Consumul de energie electrică aferent instalaţiilor comune -Proporţional cu nr. de persoane
Consumul de energie electrica aferent ascensorului

-Proporţional cu nr. de persoane

* OBSERVATIE! Prin hotararea Adunării Generale, pot fi exceptate de la plata cheltuielilor aferente consumului de energie electrica pentru functionarea ascensorului/ascensoarelor persoanele care locuiesc in apartamente situate la subsol, demisol, parter, mezanin, precum şi la etajul 1 din cladirile fara mezanin!

Cheltuieli de intretinere, reparatii a partilor comune (inclusiv ascensor)

–  cota parte indiviza

 Salarii personal  curatenie – cota parte indiviza
 Salariile personal angajat (administrator, presedinte, cenzor) –  cota parte indiviza
Materiale consumabile si alte cheltuieli administrative –  cota parte indiviza
Cheltuieli cu deratizarea, dezinfecţia si dezinsecţia partilor comune – cota parte indiviza
Madalina DinuGhid pentru asociatiile de proprietari » Cap. V – Repartizarea cheltuielilor
Citeste...

Ghid pentru asociatiile de proprietari » Cap. IV – Incasari de la locatari

            Printre atributiile administratorului/ casierului se numara si activitatile de incasare numerar si eliberare chitante aferente platilor efectuate de locatari. Lucru care nu este deloc usor, mai ales in momentul in care locatarul nu a inteles ca traieste intr-un condominiu, iar viata la comun implica anumite responsabilitati.

             In baza legii 230 din 2007, in aceea ce priveste incasarile in numerar, persoana avizata ( administratorul/ casierul) trebuie sa emita chitanta, care va cuprinde informatii precum: numarul de ordine, serie, data emiterii, adresa si datele de inregistrare alea asociatiei.

               Pentru incasarea fondului de rulment facem urmatoarea observatie: administratorul/ casierul asociatiei de proprietari poate emite o chitanta distincta. 

                       In cadrul Programului Asopro, zona de incasari locatari se prezinta astfel:

incasari locatari- chitanta locatar- asopro        Acest formular va ofera posibilitatea de a incasa cu numerar/ card bancar/ OP, de a vizualiza istoricul datoriilor locatarului si de a anula chitante.

               In cazul in care aceasta atributie este incredintata, in baza unui contract de prestari servicii, unei entitati juridice normele interne de realizare si utilizare a formularelor se adapteaza in mod corespunzator in functie de regulamentul intern al asociatiei de proprietari, lucru mentionat in respectivul contract.

                 Fiecare asociatie de proprietari isi poate stabili un sistem propriu de penalizari, in procent de maxim 0.2% pentru fiecare zi de intarziere ori distribuie direct proportional cu restantele, penalizarile aplicate de furnizorii asociatiei. In baza legii 230/2007, acestea se aplica dupa 30 de zile de la data scadenta. De exemplu: data scadenta este pe 24 octombrie, se vor percepe penalizari incepand cu data de 24 noiembrie.

             “In momentul in care vine sa achite intretinerea, locatarul refuza sa plateasca sumele restante si totodata penalizarile aferente. Acesta vrea sa achite doar suma pentru luna curenta, chiar daca are restante din anul precedent, fara sa inteleaga ca acest lucru este impotriva legii.”

(Ana P., administrator condominiu)

                  

            “In toate cazurile, plata se va imputa mai intai asupra cheltuielilor de judecata si executare, apoi asupra ratelor, dobanzilor si penalitatilor, in ordinea cronologica a scadentei acestora, si, in final, asupra capitalului, daca partile nu convin altfel.”  (Art. 1509. Noul Cod Civil )

             In cazul in care locatarii nu platesc intretinerea timp de 3 luni de zile, asociatia de proprietari trebuie sa ii dea in judecata, pentru a recupera datoriile. Pentru a nu se ajunge la aceasta situatie, asociatia de proprietari poate sa instiinteze locatarul inca de la aparitia primei penalizari.

                     Mai jos puteti observa un model de somatie de plata, pe care poate sa il emita asociatia de proprietari:

ASOCIATIA DE PROPRIETARI ______

Adresa:__________________________

SOMATIE DE PLATA

          Catre dl./dna ___________________________________domiciliat(a) in localitatea __________________, judet/sector ________________, str. __________________________,

nr. _____, bloc _____, scara _____, ap. _____ avand calitatea de proprietar/chirias al apartamentului nr. ___ / (sau spatiului cu alta destinatie decit cea de locuinta) situat in in localitatea __________________, judet/sector _________, str.__________________________,

nr. _____, bloc _____, scara _____

                Asociatia de Proprietari bloc ________va someaza ca pana la data de ___/____/_____   sa achitati suma de ______________ lei ce o datorati asociatiei ca urmare a neplatii la termenele prevazute de asociatie a cotelor de cheltuieli de intretinere ce va revin si a sumei de ________ lei reprezentand penalizarile aferente calculate sistemului propriu de penalizari al asociatiei in conformitate cu Art. 49 din Legea 230/2007 si a normelor de aplicare ale acesteia.

                   In caz contrar, in vederea recuperarii sumelor resante, a penalizarilor aferente si a altor daune financiare produse de neplata la timp a acestora, in conformitate cu statutul asociatiei si si cu legile in vigoare, asociatia se va adresa Judecatoriei ___________________________ in vederea obtinerii unui titlu executoriu asupra bunurilor dvs. mobile si/sau imobile.

             Prezenta somatie a fost intocmita in doua exemplare, azi data intocmirii ____________,  un exemplar va fi transmisa proprietarului prin inmanare directa cu confirmare scrisa de primire sau prin posta prin scrisoare cu valoare declarata cu confirmare de primire, cel de-al doilea exemplar fiind arhivat la sediul asociatiei.

Data :…./……./……..

Presedinte Asociatia de Proprietari Administrator

Nume si Prenume ___________________________ Nume si Prenume ________________

Semnatura si stampila asociatiei Semnatura

Subsemnatii __________________________________________________ declaram pe propria raspundere ca somatia a fost primita/refuzata de catre proprietar.

Proprietar/Chirias somat, subsemnatul _____________________________ declar ca am primit un exemplar original al Somatiei de plata azi data __________________.

Semnatura ………………………………….

(sursa: Cap 3. Procedura de recuperare a sumelor restante de la proprietarii restantieri in cadrul Asociatiei de Proprietari )

       In situatia in care locatarul se dovedeste a fi un rau platnic, asociatia de proprietari trebuie sa apeleze la institutiile de specialitate, in cazul de fata Judecatoria.  In baza legislatiei in vigoare, pentru chemarea in judecata sunt necesare urmatoarele documente:

– Hotararea Judecatoreasca de infiintare a Asociatiei de Proprietari
– Codul Fiscal al Asociatiei de Proprietari
– Fisa analitica centralizata extrasa din contabilitatea asociatiei privind apartamentul respectiv, care trebuie sa cuprinda obligatoriu detaliat si analitic debitele restante pe fiecare luna in parte si penalizarile calculate si aplicate acestor debite conform legislatiei in vigoare, documente semnate de Presedinte si Administrator.
– Hotararea Adunarii Generale sau decizia Comitetului Executiv al Asociatiei prin care s-a hotarat procentul de penalizare sau sistemul de repartizare la cei care se fac vinovati a penalitatilor aplicate de catre furnizori Asociatiei de Proprietari. In acest ultim caz este necesar sa se prezinte instantei de judecata si facturile de la furnizori cu penalizarile aferente.
– Dovada detinerii calitatii de reprezentant legal al Asociatiei de Proprietari (presedinte sau avocat-imputernicit).

Madalina DinuGhid pentru asociatiile de proprietari » Cap. IV – Incasari de la locatari
Citeste...

Ghid pentru asociatiile de proprietari » Cap. III – Fondurile asociatiei de proprietari

­

 

         Potrivit Legii 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, toti proprietarii sunt obligati sa plateasca in fiecare luna, in avans sau pe baza facturilor de la furnizori, cota de contributie ce le revine la cheltuielile asociatiei. In aceste cheltuieli sunt incluse si cele aferente fondurilor din asociatia de proprietari. Fiecare asociatie trebuie sa tina evidenta fondurilor sale: fondul de reparatii, fondul de penalitati, fondul de rulment  si fondul special. Asopro vine in intampinarea administratorilor cu o sectiune dedicata fondurilor asociatiei.

fondurile asociatiei de proprietari-asopro         

3.1. Fondul de rulment

          Fondul de rulment este un fond de rulaj lunar a carei suma este stabilita la adunarea generala de constituire a Asociatiei de Proprietari sau ulterior.

          Valoarea fondului de rulment trebuie sa fie cel putin egala cu suma corespunzatoare acoperirii propriei contributii  lunare a fiecarui proprietar. Fiecare proprietar va beneficia de propriul fond de rulment pentru acoperirea cheltuielilor curente.

           Potrivit Legii 230/2007, fondul de rulment incasat poate fi restituit la schimbarea domiciliului sau a dreptului de proprietate, daca prin actele de transmitere a dreptului de proprietate sau a folosintei locuintei nu se stipuleaza altfel. Prin urmare, cota platita la fondul de rulment poate fi recuperata, dupa caz, de la asociatie sau de la noul proprietar/chirias.

  Pentru gestionarea fondului de rulment programul AsoPro va pune la dispozitie un set complet de instrumente:

     1. Introducerea Fondului Initial

     2. Initializarea Fondurilor in Totalizatoare

     3. Distribuirea spre plata a sumelor De Incasat

    4.  Stabilirea automata a bugetului maxim fiind cuantumul unei luni din an (spre ex luna Ianuarie a anului curent)

    5. Stabilirea manuala a unor contributii maximale fixe la fondul de rulment

    6. Incasarea Fondului de rulment

    7. Retragerea Fondului de rulment

    8. Compensarea Fondului de rulment

    9. Rapoarte utile centralizate fond rulment.

 CERERE
de restituire a fondului de rulment

Doamna / Domnule Presedinte,

Subsemnatul / a ……………………………………………., proprietar al apartamentului nr. ……….., din cadrul Asociatiei de Proprietari Bloc …………….., va rog să aprobati restituirea totala / partiala a fondului de rulment care imi apartine în valoare de …………………..lei întrucat, începand cu data de ……………… vand proprietatea pe care o detin in cadrul acestui imobil.

Ma angajez ca odata cu restituirea sa ma prezint la data restituirii cu noul proprietar.

Va multumesc.

Data: …………………………….
Semnatura,

Am primit suma de: ……………… ( ………………………………………………….. ) lei.

Data: …………………………

Semnatura

Atentie! Se va emite si completa dispozitie de plata!                                                                            

               3.2. Fondul de reparatii

             Fondul de reparatii are caracter obligatoriu si se constituie pana la limita maxima hotarata de Adunarea Generala a proprietarilor, la fiecare inceput de an ,odata cu stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli.

           Contributia proprietarilor la acest fond se stabileste in functie de cota parte indiviza aferenta fiecaruia. Dupa efectuarea platilor din bugetul asociatiei, daca suma a depasit ca valoare fondul de reparatii stabilit, se recupereaza sumele, in fondul de reparatii lunar.

           Plecand de la baza legala, subliniem faptul ca, in momentul pierderii calitatii de membru al Asociatiei de Proprietari sau de proprietar in cadrul condominiului, fondul de reparatii NU se returneaza, acesta urmand a fi alimentat in continuare de noul proprietar. Fondul de reparatii este prezentat sub 3 aspecte: Fondul de reparatii initial ( pe care il are asociatia la inceput), Fondul de reparatii incasat de la locatari (pentru diverse actiuni desfasurate in cadrul asociatiei de proprietari) si Fondul de reparatii de incasat (reprezinta suma pe care o mai au locatarii de platit).

Observatie! 

             Diferenta intre reparatii si rulment este asa numitul Buget Rulment. Bugetul rulment este suma maxima la care se limiteaza posibilitatea de a repartiza sume catre locatari, acest lucru poate fi stabilit automat folosind cea mai mare luna din an sau individual pe baza hotararilor de comitet ca si sume fixe aferente numarului de camere, situatiilor contorizarilor etc. In momentul in care utilizati sistemul limitator de Buget Rulment va trebui sa tineti cont ca in acest fel va exista o limita superioara a sumelor maxime admise spre incasare de la fiecare apartament, mai multe detalii in zona de gestiune a fondului de rulment.

       

  Totodata, pentru gestionarea eficienta a fondului de reparatii programul nostru detine urmatoarele unelte: fonduri asociatie de proprietari- asopro-unelte

a. Introducerea Fondului Initial

b. Initializarea Fondurilor in Totalizatoare

c. Distribuirea spre plata a sumelor De Incasat

d. Incasarea Fondului de reparatii

e. Retragerea Fondului de reparatii

f.  Compensarea Fondului de reparatii

g. Rapoarte utile centralizate fond reparatii.

     

          3.3. Fondul special

           Potrivit Art. 24 din Hotararea 1588/2007 de aplicare a Legii 230/2007, veniturile obţinute de asociatia de proprietari din activitati economice sau din alte activităţi desfasurate se constituie ca fond special şs se vor utiliza in exclusivitate pentru imbunatatirea confortului si eficientei condominiului, pentru intretnerea si repararea proprietatii comune.

           Avand in vedere legislatia in vigoare, aceste venituri cuprind si cele obţinute din inchirierea unor spaţti aflate in proprietate comuna indiviza. Aceste venituri se constituie ca surse proprii ale asociaţiei de proprietari, nu se platesc proprietarilor, nu pot fi folosite la constituirea sau la completarea fondului de rulment si nu pot fi folosite la plata facturilor emise de furnizorii de servicii publice de utilitati.   Fondul special va fi depus in contul asociatiei de proprietari si va putea fi accesat in urma acordului Adunarii Generale, în conformitate cu bugetul de venituri şi cheltuieli.

        3.4. Fondul de penalitati

Plecand de la art. 49 din legea 230/ 2007, mentionam faptul ca fiecare asociaţia de proprietari are dreptul de a strabili un sistem propriu de penalizari pentru orice suma cu titlu de restanta. Acestea se vor aplica numai după o perioada de 30 de zile dupa termenul stabilit pentru plata si nu vor fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de intarziere

          De asemnea, sumele rezultate din aplicarea penalitatilor de intarziere vor reprezenta fondul de penalitati al asociatiei si va fi intrebuintat numai pentru plata penalizarilor impuse de catre furnizori, precum si alte cheltuieli administrative.

 

Madalina DinuGhid pentru asociatiile de proprietari » Cap. III – Fondurile asociatiei de proprietari
Citeste...

Ghid pentru asociatiile de proprietari » Cap. II – Intocmirea listelor de plata

lista de plata- asopro

         Listele de plata  constitue una din activitatile principale in administrarea imobilelor. Din cauza numarului mare de variabile si de personalizari aceasta sarcina poate deveni complexa si poate necesita un volum mare de munca.

2.1. Cronologia intocmirii listelor de plata:

1.Facturile de la furnizorii de utilitati pentru asociatiile de proprietari, corespunzatoare consumurilor lunii care a trecut, sunt transmise asociatiilor prin posta, CEC sau prin predare directa (curier), pana cel mai tarziu pe data de 05 ale lunii in curs.

2. Intre 05 si 10 ale lunii administratorul asociatiei face repartitia cheltuielilor si intocmeste lista de plata.

3. Dupa intocmirea listelor de plata administratorul le prezinta presedintelui comisiei de cenzori, care le verifica si daca sunt corect intocmite, le semneaza si le prezinta presedintelui asociatiei de proprietari pentru a le verifica si semna. Acesta le semneaza, le stampileaza si le inmaneaza administratorului pentru a le afisa.

4. Cel mai tarziu pe data de 10 a lunii administratorul afiseaza lista de plata pentru luna trecuta.

5. Incepand cu data de 11 a lunii locatarii isi pot plati cheltuielile de intretinere ce le revin.

6. Termenele de plata sunt cele fixate prin actele legale in vigoare.

7. Dupa expirarea termenelor legale de plata asociatiile impun majorari de intarziere egale cu cele utilizate pentru neplata obligatiilor fata de bugetul de stat; valoarea penalitatilor nu va depasi cuantumul debitului si se constituie venit al prestatorului (conform Legii – 326 /2001, art. – 25 ).

8. Asociatiile de proprietari sunt obligate sa foloseasca listele de plata stabilite prin Ordinul M. F. P.– 2329/2002 si sunt obligate sa completeze toate rubricile din lista.

      Observatie :

– Listele de plata se intocmesc obligatoriu in 3 exemplare, din care:

– un exemplar se afiseaza la fiecare scara,

-al doilea exemplar se indosariaza la asociatia de proprietari,

-al treilea exemplar se preda, pana pe data de 15 ale lunii, la Departamentul Pentru Relatii cu Asociatiile de Proprietari, din cadrul Primariei

      Listele de plata obligatoriu trebuie sa fie semnate de cele trei persoane si stampilate de presedintele asociatiei de proprietari.

        De asemenea, in listele de plata administratorii trebuie sa treaca obligatoriu si persoanele juridice care isi au sediul sau isi desfasoara activitatea in blocurile din cadrul asociatiei de proprietari, cu cota parte ce le revine din cheltuielile comune. Aceasta fiind baza legala de impunere la plata sau de recuperare a debitelor si penalitatilor in cazul in care acestia refuza sa plateasca lunar.

   2.2. Afisarea listelor de intretinere si achitarea cotelor de intretinere de catre proprietari

(Conform Normelor de aplicare a Legii 230/2007)

              Art. 25. – (1) Cotele de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, calculate pentru fiecare proprietar din condominiu, vor fi achitate de aceştia, după caz, în termen de maxim 20 de zile de la data afisarii listei de plata, data care trebuie sa fie inscrisa in lista de plata respectiva. In vederea respectarii termenelor legale de plata a facturilor catre furnizorii de utilitati, administratorii au obligaţia de a afisa lista de plata in termen de maximum 5 zile de la data primirii ultimei facturi expediate prin posta, certificata prin inscrisul de pe stampila postei, sau de la data confirmarii de primire, in cazul transmiterii facturii prin curier/delegat.

            Totodata, asociatia de proprietari poate calcula si percepe penalizari de întarziere pentru suma neachitata, in conditiile stabilite si aprobate de comitetul executiv al asociaţiei de proprietari, in limitele stabilite de art. 49 alin. (1) din Legea nr. 230/2007.

             Sumele rezultate din aplicarea penalitatilor de intarziere vor face obiectul fondului de penalitati al asociatiei de proprietari si se vor utiliza numai pentru plata penalizarilor impuse asociatiei de proprietari de catre terti si pentru cheltuieli de reparatii ale proprietatii comune sau pentru alte cheltuieli de natura administrativa.

  O lista de plata trebuie sa contina urmatoarele informatii:

–  Numar apartament
–  Numar persoane
–  Cota parte
–  Suprafata utila (Sutil)
–  Metri cubi apa rece
–  Metri cubi apa calda
–  Cheltuieli pe numar de persoane , salubritate, gaze naturale, energie electrica
–  Cheltuieli pentru incalzire apartament
–  Subventie incalzire
–  Celtuieli pe cota parte (ascensor, cheltuieli administrative, salarii etc)
–  Fond reparatii

–  Fondul de rulment (daca exista)
–  Penalizari

–  Restante

Listele de plata reprezinta un modul dedicat in programul AsoPro!  

modul1

       

 

 

Madalina DinuGhid pentru asociatiile de proprietari » Cap. II – Intocmirea listelor de plata
Citeste...

Ghid pentru asociatiile de proprietari » Cap. I -Notiunea de contabilitate

­

asopro-contabilitate la asociatiile de proprietari-contabilitate in partida simpla

           Societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea financiara, potrivit prezentei legi.

            Contabilitatea este o activitate specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, astfel, contabilitatea trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara.

            Potrivit articolului art.3 din LEGEA nr. 82/1991 din 24 decembrie 1991,  contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala. Totodata,  in baza acestei legi, asociatiile de proprietari au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in partida dubla sau in partida simpla, prin optiune, potrivit hotararii adunarii generale a asociatiei de proprietari.

           Asociatiile de proprietari care opteaza pentru conducerea contabilitatii in partida simpla  trebuie sa depuna la departamentele specializate in sprijinirea si indrumarea asociatiilor de proprietari din cadrul consiliului locale situatia soldurilor elementelor de activ si pasiv, pana la data de 1 martie situatia existenta la 31 decembrie anul precedent si pana la 1 septembrie situatia de la data de 30 iunie.  Asociatiile de proprietari care opteaza pentru conducerea contabilitatii in partida dubla vor depune bilant contabil, conform prevederilor legale. ( Art. 21 din 230/ 2007)

         Raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii revine administratorului sau altei persoane care are obligatia gestionarii entitatii respective.

       asopro- contabilitate la asociatiile de proprietari- arhiva              Numarul de exemplare al formularelor financiar-contabile poate fi diferit de cel prevazut in prezentele norme metodologice, in conditiile in care procedurile proprii privind organizarea si conducerea contabilitatii impun acest lucru.
Registrele de contabilitate obligatorii si documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea financiara se pastreaza in arhiva persoanelor timp de 10 ani, cu incepere de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite, cu exceptia statelor de salarii, care se pastreaza timp de 50 de ani.

          In cazul in care  asociatiile de proprietari angajeaza un casier, acesta raspunde de efectuarea operatiunilor de incasari si plati in numerar, cu respectarea prevederilor regulamentului operatiunilor de casa. De asemenea, la asociatiile de proprietari care opteaza pentru conducerea contabilitatii in partida simpla, administratorii de imobile pot cumula si functia de casier.  Pentru incasarile in numerar, asociatia de proprietari are obligatia sa emita chitante care vor cuprinde obligatoriu urmatoarele date: numarul de ordine, in baza unei serii, care identifica chitanta in mod unic; data emiterii facturii; denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare fiscala ale asociatiei de proprietari pentru care se emite chitanta.

Documentele ce trebuiesc intocmite in cazul contabilitatii in partida simpla sunt urmatoarele:

       OBLIGATORII:

a. Liste de plata– se intocmesc de catre administrator sau contabil. Pe listele de plata se impart costurile asociatiei conform criteriilor stabilite in legea 230/2007 aplicata conform hotararii numarul 1588/2007 astfel incat totalul cheltuielilor asociatiei pentru luna afisata sa fie egal cu totalul cotelor ce urmeaza a fi achitate de catre proprietari.

b. Registrul de casa- In acest registru se trec toate operatiunile care modifica soldul casei (ex.: incasari, plati, avansuri spre decontare, decontare avansuri, etc.) iar la fiecare sfarsit de zi se calculeaza un soldul de casa.

c. Registrul jurnal-se completeaza de catre administrator cu toate operatiunile care se fac in asociatia de proprietari (ex.: incasari, plati, primire facturi, inregistrare salarii, plata salarii, inregistrare taxe salariati, plata taxe salariati, inchidere de luna, etc.).

d. Registrul fondului de rulment – se completeaza de catre administrator cu toate operatiunile care afecteaza valoarea contribuita la fondul de rulment a fiecarui apartament(ex.: incasare fond de rulment, returnare fond de rulment). Optional se poate intocmi si o fisa a fondului de rulment pe asociatie, care centralizeaza toate filele registrului fondului de rulment, din care sa reiasa clar valoarea contribuita de fiecare apartament la fondul de rulment si valoarea totala a fondului de rulment.

e. Registrul fondului de reparatii– se completeaza de catre administrator cu toate operatiunile care afecteaza valoarea efectiva a fondului de reparatii a fiecarui apartament (ex.: incasare fond reparatii, plati din fondul de reparatii). In cazul acestui fond se pot intocmi, optional, doua fise suplimentare fata de registrul fondului de reparatii, o fisa similara cu cea pentru fondul de rulment, care centralizeaza toate filele registrului fondului de reparatii si o fisa care evidentiaza evolutia soldului efectiv al fondului de reparatii, fisa care are un sold dupa fiecare operatie sau la sfarsit.

f. Registre pentru alte fonduri ale asociatiei – intocmite de catre administrator exact in aceleasi conditii ca ale fondului de reparatii

g. State de plata-se intocmesc de catre administrator sau contabil, se repartzeaza pe lista de plata si detaliaza veniturile obtinute de catre angajatii asociatiei si taxele aferente acestora.

h. Situatia elemenelor de activ si pasiv– se intocmeste de catre administrator sau contabil si se depune semestrial la departamentele specializate în sprijinirea si indrumarea asociaţiilor de proprietari din cadrul consiliilor locale.

     OPTIONALE:

a. Fise de apartament– se intocmeste cate o fisa pentru fiecare apartament si contine toate operatiunile care afecteaza soldul apartamentelor (ex.: afisare lista de plata – cote de intretinere, afisare lista de plata – fond de rulment, incasare, returnare fond de rulment, etc.). Aceste fise sunt foarte utile in cazul in care este nevoie sa le prezentati proprietarilor din ce se compun restantele apartamentelor in cazul in care acestea sunt compuse din mai multe luni.

b. Fise furnizori –se intocmeste cate o fisa pentru fiecare furnizor si contine toate operatiunile care afecteaza soldul furnziorului (ex.: emitere factura, plata factura). Aceste fise arata o situatie clara si defalcata a restantelor la furnizori si poate fi si obtinuta de la furnizor, in majoritatea cazurilor acestia o numesc fisa de client.

Administrarea financiara consta in gestionarea valorilor banesti si este compusa din:

– Incasarea de la proprietari a cotelor de intretinere si a fondurilor stabilite, in casieria asociatiei cu bani cash, operatiune pentru care administratorul sau casierul emite chitante sau direct in contul bancar, operatiune care apare in extrasul de cont al asociatiei.

– Urmarirea restantelor si somarea proprietarilor care intarzie plata cotelor de intretinere si a fondurilor.

– Plata utilitatilor, a salariilor, a taxelor si a cheltuielilor ocazionale; acestea pot fi facute cash sau direct din contul bancar al asociatiei.

– Urmarirea restantelor la furnziori si gestionarea platilor astfel incat sa fie evitate depasirile termenelor de plata ale facturilor si calcularea de penalizari.

      Anual, comitetul executiv trebuie sa intocmeasca proiectului bugetului de venituri si cheltuieli si sa il aprobe in Adunarea Generala. De asemenea, cenzorul verifica executia bugetului de venituri si cheltuieli si gestiunea financiar-contabila.

1.1.Contabilitatea in partida simpla

    Contabilitatea in partida simpla reprezinta ansamblul registrelor si documentelor financiar-contabile, legal reglementate, care servesc la evidenţierea in contabilitate, în mod cronologic si sistematic, a operatiunilor economico-financiare consemnate in documentele justificative. Persoanele care conduc contabilitatea in partida simpla pot utiliza formularele financiar-contabile prevazute in prezentele reglementari sau numai o parte din acestea, in funcţie de elementele specifice activitatii desfasurate, astfel incat acestea sa permita determinarea informaţiilor necesare pentru indeplinirea obligatiilor prevazute de legislaţia in vigoare.

     Potrivit Normele metodologice de intocmire si utilizare a documentelor financiar-contabile, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finanţelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, in functie de necesitati, persoanele care conduc contabilitatea in partida simpla pot utiliza si alte formulare financiar-contabile. In acest caz, elementele referitoare la conturi, debit, credit, semnaturi de aprobare, avizare, precum si alte elemente similare, nu se completeaza.

        Particularitati privind contabilitatea in partida simpla si documentele financiar-contabile:(OMFP 170/2015 – –Reglementările contabile privind contabilitatea în partidă simplă):

-Contabilitatea in partida simpla se ţine in limba romana si in moneda nationala.

-Orice operatiune economico-financiara se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un document care sta la baza evidentierii in contabilitatea in partida simpla, dobandind astfel calitatea de document justificativ.

-Documentele justificative care se evidenţiaza in contabilitatea in partida simpla angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit.

              Documentele justificative trebuie sa cuprinda următoarele elemente principale:

– denumirea documentului;

– numarul documentului si data intocmirii acestuia;

– codul de inregistrare fiscala (cand este cazul);

– mentionarea partilor care participa la efectuarea operatiunii economico-financiare

– continutul operatiunii economico-financiare si, atunci cand este necesar, temeiul legal al efectuarii acesteia;

– datele cantitative si valorice aferente operatiunii economico-financiare efectuate;

– numele, prenumele si semnatura persoanei care a intocmit documentul, dupa caz;

– alte elemente menite sa asigure consemnarea completă a operatiunilor efectuate.

OBSERVATIE! In documentele financiar-contabile nu sunt admise stersaturi sau modificari!

       Arhivarea si pastrarea documentelor financiar-contabile: (conform ORDIN nr. 170/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea in partida simpla): Persoanele care conduc contabilitatea in partida simpla, de exemplu administratorii, au obligaţia sa pastreze in arhiva lor registrele de contabilitate si documentele justificative care au stat la baza evidentierii operaţiunilor economico-financiare in contabilitatea in partida simpla.

        Termenul de pastrare a Registrului-jurnal de încasari si plati si a Registrului-inventar este de 10 ani.

      Documentele justificative utilizate de persoanele care conduc contabilitatea in partida simpla se pastreaza pe o perioada de 5 ani, cu excepţia statelor de salarii care se pastreaza 50 de ani.

        Arhivarea documentelor financiar-contabile se face cu respectarea următoarelor reguli:

– documentele se grupeaza in dosare care se numeroteaza;

– gruparea documentelor in dosare se face cronologic si sistematic, in cadrul fiecarui an la care se refera acestea;

-dosarele continand documente financiar-contabile se pastrează in spatii amenajate in acest scop, asigurate impotriva degradarii, distrugerii sau sustragerii, dotate cu mijloace de prevenire a incendiilor.

Madalina DinuGhid pentru asociatiile de proprietari » Cap. I -Notiunea de contabilitate
Citeste...

De ce asociatiile de proprietari ?

Cropped view of a senior woman receiving help with her finances from her granddaughter

 

                  In urma mai multor discutii libere cu locatarii si implicit cu administratorii, ne-am gandit ca ar fi util un mic ghid, care sa ofere cateva directii de comunicare, negociere si buna intelege in cadrul acestei mici comunitati – blocul in care locuiesti.

                  Am pornit de la mitul care spune ca administratorul nu face nimic, iar banii nu sunt justificati. Aceasta problema pleaca de la lipsa de comunicare dintre administratori si locatari, oameni simpli din domenii profesionale diferite, care au un singur lucru in comun – intretinerea. Ce inseamna acest lucru? Intretinerea reprezinta o sumă de bani, care variaza în funcţie de numărul de persoane care locuiesc în respectivul apartament, de suprafaţa utila a acestuia şi de consumul propriu pentru utilităţi. La aceasta suma se adăuga si intretinerea partilor comune (reparaţii şi întreţinere lift, căldură şi lumină pe scara blocului, salariile angajaţilor asociaţiei de proprietari etc), un mic cadou care vine odata cu mutarea la bloc.

Madalina DinuDe ce asociatiile de proprietari ?
Citeste...

Persoanele fizice si juridice trebuie sa curete zapada din fata proprietatii/ societatii

asopro. asociatie de proprietari. zapada din fata blocului

Fara zapada nu prea este iarna. Unde ar mai fi distractia fara om de zapada, batai cu bulgari, plimbat cu saniuta si nu in ultimul rand, pentru elevi, suspendarea cursurilor, “pentru a se bucura si mai mult de iarna”?!

Lucrurile se complica putin in momentul in care trebuie sa te deplasezi, avand in vedere ca:

1. zapada de pe trotuar nu este curata sau, mai rau, este polei;

2. acoperisurile cladirilor sunt pline de turturi.

   Acest lucru nu ar trebui sa existe, intrucat:

“Persoanele fizice si juridice au obligatia ca, pe timp de iarna, sa indeparteze turturii de gheata formati la nivelul acoperisului imobilului / constructiei, sa curete, in maximum 24 de ore dupa incetarea ninsorii, zapada depusa si gheata formata de pe trotuarele aferente imobilelor unde domiciliaza sau isi desfasoara activitatea, a sediilor de firme, curtilor si terenurilor detinute, astfel incat traficul pietonal sa se desfasoare in conditii normale. La imobilele in care la parter functioneaza societati comerciale, magazine sau prestatori de servicii, obligatiile mentionate revin acestor unitati pe timpul functionarii acestora”

(Art. 12. al normelor aprobate prin HCGMB 120/2010)

­
Madalina DinuPersoanele fizice si juridice trebuie sa curete zapada din fata proprietatii/ societatii
Citeste...