Skip to main content

Un program software specializat pentru administrarea unei asociații de proprietari, cum este ASOPRO poate oferi numeroase beneficii și îmbunătățiri în gestionarea și funcționarea acesteia. Iată câteva moduri în care un astfel de program software te poate ajuta ca administrator:

 1. Administrare a datelor despre locatari:
  • Bază de date cu informații detaliate despre fiecare proprietate și proprietar.
  • Gestionarea plăților și a datoriilor asociate.
  • Generarea automată a facturilor și a notificărilor pentru proprietari.
 2. Gestionarea finanțelor și contabilitatea:
  • Monitorizarea încasărilor și cheltuielilor asociației.
  • Generarea de rapoarte financiare, cum ar fi bilanțuri și situații financiare.
  • Integrarea cu servicii de plata online pentru gestionarea plătilor de la locatari.
 3. Comunicare și notificări:
  • Sistem de notificări in interiorul aplicației pentru gestionarea evenimentelor, integrat cu un calendar digital.
  • Notificări automate prin e-mail pentru informări urgente sau plăți scadente.
  • Publicarea de anunțuri și documente importante pe un portal online al asociației.
 4. Managementul întreținerii și reparațiilor:
  • Înregistrarea și monitorizarea solicitărilor de întreținere și reparații.
  • Gestionarea listei de furnizori de servicii.
 5. Arhivare și documentare:
  • Închidere de luna si permiterea imprimării pe format fizic a documentelor lunare
  • Sistem de căutare și acces rapid la documente relevante.
  • Posibilitatea realizarii unui backup cu datele asociației si reamintire periodica
  • Asigurarea securității și a confidențialității datelor.
 6. Asistență juridică și reglementări:
  • Actualizări automate ale legislației relevante pentru asociațiile de proprietari.
 7. Raportare și statistică:
  • Generarea de rapoarte personalizate privind activitățile asociației.
  • Înregistrarea veniturilor și cheltuielilor pentru luna respectivă si actualizarea soldurilor

Leave a Reply